Artikeloverzicht februari 1990

Dat begroten en beheersen van software-ontwikkeling lastig is, behoeft nauwelijks toelichting. Berichten in de media over uit de hand gelopen automatiseringsprojecten bevestigen dit. De belangstelling voor kosten-beheerst ontwikkelen van software nee
Dat automatiseringsprojecten nogal eens mislukken, is algemeen bekend. Veel mislukkingen bij automatiseringsprojecten zijn terug te voeren op onvoldoende analyse van de risico's of onvoldoende openheid van opdrachtgever en projectleider over deze ris
Het onderwerp kennisbank staat in het brandpunt van de belangstelling. De cursussen die de Akademie voor Informatica over dit onderwerp gaf, bleken zich in een behoorlijke belangstelling te kunnen verheugen. De conferentie Very Large Databases,die in
In dit artikel wordt de problematiek behandeld van een informatiemanager, die zo goed mogelijk gebruik wil maken van methoden, technieken en hulpmiddelen ten dienste van Information and Software Engineering. Structurering op methodisch terrein en oms
In organisaties worden allerlei projecten opgezet om de documentaire informatievoorziening te verbeteren. Die verbetering tracht men te bereiken door toepassingsprogrammatuur aan te schaffen met klinkende namen als document manager of documentatiesys
Er bestaan vele lifecycle modellen die vaak gecombineerd worden met informele of formele ontwikkelmethoden. In dit artikel is een poging gedaan om op een beknopte wijze een lifecycle model te introduceren dat bruikbaar is voor zowel bestuurlijke als
Na de introductie van de (theoretisch) teleurstellende quasi-probabilistische modellen in de jaren zeventig is het rond de waarschijnlijkheidsrekening als grondslag voor het redeneren met onzekerheid in kennissystemen geruime tijd stil geweest.
Categoriale kennissystemen zijn kennissystemen die gebaseerd zijn op een model beschreven in een categoriale taal. Dit model is implementatie-onafhankelijk. Een categoriale taal is een formeel systeem waarin aan elke uitdrukking een eenduidig type (c
DLT (Distributed Language Translation) is een vertaalsysteem in ontwikkeling, met als uiteindelijk doel een systeem voor interactief vertalen, ge ntegreerd in een geavanceerde auteursomgeving. In dit artikel wordt op diverse facetten van het onderzoe
Het machinaal vertaalproject Rosetta is gericht op de ontwikkeling van een interactief meertalig machinaal vertaalsysteem, voorlopig voor het Nederlands, het Engels en het Spaans. Rosetta onderscheidt zich van andere vertaalsystemen door zijn theoret
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-