Artikeloverzicht juli 1991

De Office Document Architecture (ODA), een ISO-standaard voor documenten, biedt meer dan alleen een standaard-tekstformaat. De kracht van ODA is gelegen in de mogelijkheid tot vastlegging van zowel de logische als de lay-out-structuur en de relatie t
In Nederland hebben drie bedrijven het voortouw genomen bij de invoering en certificatie van een kwaliteitssysteem voor automatiseringsprojecten conform de NEN-ISO-normen 9000-9004. De ervaringen daarmee komen in deze bijdrage aan de orde. De bedoeli
Naast organisatorische, juridische en tal van andere aspecten, kan Electronic Data Interchange ook vanuit een technisch oogpunt beschouwd worden. In dat geval spelen computernetwerken om berichten tussen organisaties te versturen een belangrijke rol.
Handmatige procedures maken onderdeel uit van vrijwel ieder (administratief) informatiesysteem. Tijdens het ontwerp en de bouw ligt de inspanning met name op het geautomatiseerde deel van het systeem. Inbedding van dit systeem in de veranderende orga
EDP audit is een betrekkelijk nieuw vakgebied van hooguit enkele decennia oud. EDP audit richt zich op de electronische dataverwerking en wil zich een oordeel vormen over de kwaliteit daarvan. Het is op zijn minst merkwaardig dat EDP audit is uitgegr
In de distributie van grote hoeveelheden goederen wordt gestandaardiseerde, elektronische communicatie over handelstransacties (Electronic Data Interchange) een steeds belangrijker hulpmiddel voor kostenverlaging en effectiviteitsverhoging. Produktid
Recent heeft in het kader van het Software Engineering Research Centrum (SERC) te Utrecht een exploratief onderzoek plaats gevonden naar de effectiviteit van methoden en gereedschappen voor informatiesysteemontwikkeling. De onderzoekers troffen bij e
Eeuwenlang was Infoland een gelukkig land. Was, want het is inmiddels van de kaart verdwenen. We moeten het dan ook niet in de Bosatlas zoeken maar in de geschiedenisatlas. Ziehier wat er gebeurde. De autochtone bewoners geloofden in de wetten der Na
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-