Artikeloverzicht juni 1992

Op 26 september van het vorig jaar werd in Ede een symposium gehouden ter gelegenheid van het tweede lustrum van de universitaire informatica-opleidingen in Nederland. De titel van het symposium luidde De ingenieuze informatica: op weg naar 2001.
Functiepuntanalyse (FPA) wordt veel toegepast bij automatiseringsprojecten. Het betreft dan meestal business-applicaties, zoals administratieve en financi le toepassingen, waarbij opslag en manipulatie van gegevens essentieel is. Er is ook onderzoek
Van tevoren schatten van ontwikkelkosten van software is belangrijk maar moeilijk. Een methode die behulpzaam kan zijn bij een raming van deze kosten in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces, wordt in dit artikel beschreven. De ontwikkelde me
Functiepuntanalyse (FPA) wordt veel toegepast bij automatiseringsprojecten. Het betreft dan meestal business-applicaties, zoals administratieve en financi≈le toepassingen, waarbij opslag en manipulatie van gegevens essentieel is. Er is ook onde
De inhoud van software-contracten zal in de loop van de jaren negentig sterk veranderen. Op internationaal niveau wordt geleidelijk het auteursrecht op computerprogramma's gelijkgeschakeld. Sinds 1 januari 1992 geldt in Nederland het Nieuw Burgerlijk
Dit artikel beschrijft een benaderingswijze voor het beoordelen van het stelsel van interne controlemaatregelen getroffen in een functioneel ontwerp. Allereerst wordt ingegaan op het begrip kwaliteit in relatie tot de doelstellingen van een functione
Het begroten van kosten van informatiesystemen is geen eenvoudige zaak. Men moet met een groot aantal kostenbepalende factoren rekening houden. Het liefst zou een begroter van een methode gebruik maken. Een methode die voor elke fase van een automati
Voor het goed begroten en beheersen van software-ontwikkeling zijn twee componenten belangrijk: het meten van de omvang van de te leveren prestatie en het vaststellen van de produktie-omstandigheden. Op dit moment is voor geen van beide componenten e
Van tevoren schatten van ontwikkelkosten van software is belangrijk maar moeilijk. Een methode die behulpzaam kan zijn bij een raming van deze kosten in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces, wordt in dit artikel beschreven. De ontwikkelde me
Afgelopen december was het weer zover. Een groot aantal Nederlanders (40) en daarmee weer het grootste contingent niet-Amerikanen toog naar New York om deel te nemen aan de twaalfde International Conference on Information Systems: ICIS 91. Het thema,
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-