Artikeloverzicht maart 1992

In deze bijdrage zal worden ingegaan op de resultaten van een onderzoek naar de problematiek van automatiseringsprojecten. Automatiseringsprojecten spelen zich af in een context waarbij verschillende mensen allerlei meningen hebben omtrent de aard va
Dit artikel geeft geen rechtstreeks antwoord op de vraag of formele methoden zinvol zijn. Het geeft aan op welke manieren formele methoden tegenwoordig proberen bij te dragen tot de oplossing van problemen die zich voordoen bij de ontwikkeling van pr
Dit artikel geeft een visie op software-kwaliteit, die rekening houdt met verschillende belanghebbende partijen. Door middel van specificatie van kwaliteitseisen dient overeenstemming bereikt te worden tussen deze partijen over de kwaliteit van het g
Hoe langer systeemontwikkelingsprojecten uit de hand blijven lopen, hoe meer de noodzaak van de inzet van een deskundig persoon op het grijze gebied van kwaliteitsobjecten en -aspecten zal blijken. Vanuit het vakgebied EDP-auditing zal het mogelijk z
Resultaatgerichte systeemontwikkeling betekent in de eerste plaats duidelijkheid in wat wordt ontwikkeld. Een professionele automatiseerder behoort, zodra hij de behoeften van bedrijf en gebruiker heeft begrepen, zich de vraag te stellen: Hoe leg ik
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-