Artikeloverzicht thema 1992

De effectiviteit van het gebruik van informatietechnologie is thans n der belangrijkste onderwerpen van gesprek tussen de ondernemingsleiding, haar IT-staf en de gebruikers van informatievoorzieningen. De methode Information Economics blijkt in de p
De kosten en baten van de informatievoorziening vormen een vast onderwerp van gesprek voor financieel managers en directeuren automatisering. De kosten blijken in werkelijkheid altijd hoger uit te vallen dan was voorzien en de baten zijn moeilijk kwa
Deze Informatie-special is gewijd aan de evaluatie van investeringen in informatietechnologie. Het behoeft geen betoog dat de gebruiker de voorkeur geeft aan een evaluatie v¢¢rdat de investering wordt gedaan. Dit nu blijkt in de praktijk op
Analyses van kosten en baten van investeringen in informatietechnologie doen, ls ze al worden uitgevoerd, lang niet altijd recht aan de complexiteit van deze materie. Kostenbegrotingen zijn vaak onvolledig. Afwegingen tussen kosten en baten hebben ve
In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van twee niet recente, maar wel illustratieve cases uit de veertigjarige geschiedenis van de automatisering bij de overheid. Ze zijn afkomstig uit de annalen van de Algemene Rekenkamer en haar openbare
De effectiviteit van het gebruik van informatietechnologie is thans ≠≠n der belangrijkste onderwerpen van gesprek tussen de ondernemingsleiding, haar IT-staf en de gebruikers van informatievoorzieningen. De methode Information Economics b
Dit artikel handelt over de verhouding tussen de kosten en baten van overheidsinformatisering. Het openbaar bestuur is ≠≠n van de sectoren die kritisch wordt gevolgd als het gaat om de return on investments. In feite is er sprake van een
Analyses van kosten en baten van investeringen in informatietechnologie doen, ls ze al worden uitgevoerd, lang niet altijd recht aan de complexiteit van deze materie. Kostenbegrotingen zijn vaak onvolledig. Afwegingen tussen kosten en baten hebben ve
De baten van een informatiesysteem zijn vaak moeilijk te kwantificeren. Meestal werpt het systeem pas op langere termijn vruchten af, terwijl het ook zelden alleen komt: in het algemeen maakt het nieuwe informatiesysteem deel uit van een heel pakket
Analyses van kosten en baten van investeringen in informatietechnologie doen, ls ze al worden uitgevoerd, lang niet altijd recht aan de complexiteit van deze materie. Kostenbegrotingen zijn vaak onvolledig. Afwegingen tussen kosten en baten hebben ve
Rechercheur, accountant, journalist, burger,. . . Velen hebben inmiddels kennis gemaakt met het begrip computercriminaliteit. Na enkele nationale en internationale studies, vele congressen en seminars, de eerste opsporingservaringen van politie en ju
In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van twee niet recente, maar wel illustratieve cases uit de veertigjarige geschiedenis van de automatisering bij de overheid. Ze zijn afkomstig uit de annalen van de Algemene Rekenkamer en haar openbare
De jaren van euforie zijn kennelijk voorbij. De informatietechnologie, ooit prestige-object en troetelkind van beleggers, heeft het zwaar te verduren. Aanbieders vragen zich verbijsterd af, hoe de verdere afkalving van het marktaandeel kan worden afg
De baten van een informatiesysteem zijn vaak moeilijk te kwantificeren. Meestal werpt het systeem pas op langere termijn vruchten af, terwijl het ook zelden alleen komt: in het algemeen maakt het nieuwe informatiesysteem deel uit van een heel pakket
De kosten en baten van de informatievoorziening vormen een vast onderwerp van gesprek voor financieel managers en directeuren automatisering. De kosten blijken in werkelijkheid altijd hoger uit te vallen dan was voorzien en de baten zijn moeilijk kwa
Investeringsvoorstellen voor toepassing van informatietechnologie IT worden soms gejustificeerd via een kosten/baten-berekening. Soms, want als het om een miljoenenproject gaat, kan men het bestempelen als van strategisch belang voor het voortbestaan
Activity Based Costing (ABC) is een kostenverbijzonderingsmethode die het bestaan van een oorzakelijk verband tussen kosten en kostendragers (bijvoorbeeld produkten) beklemtoont. In eerste instantie zijn het bedrijfsactiviteiten en niet produkten die
Langzaam maar zeker is men erachter gekomen dat automatisering enkel dan een redelijke kans van slagen heeft als met overleg te werk wordt gegaan. Voorts blijkt alsmaar verder automatiseren een afnemend nut te hebben. Er kan een punt bereikt worden w
Deze Informatie-special is gewijd aan de evaluatie van investeringen in informatietechnologie. Het behoeft geen betoog dat de gebruiker de voorkeur geeft aan een evaluatie v rdat de investering wordt gedaan. Dit nu blijkt in de praktijk op aanzienlij
Activity Based Costing (ABC) is een kostenverbijzonderingsmethode die het bestaan van een oorzakelijk verband tussen kosten en kostendragers (bijvoorbeeld produkten) beklemtoont. In eerste instantie zijn het bedrijfsactiviteiten en niet produkten die
De jaren van euforie zijn kennelijk voorbij. De informatietechnologie, ooit prestige-object en troetelkind van beleggers, heeft het zwaar te verduren. Aanbieders vragen zich verbijsterd af, hoe de verdere afkalving van het marktaandeel kan worden afg
Investeringsvoorstellen voor toepassing van informatietechnologie IT worden soms gejustificeerd via een kosten/baten-berekening. Soms, want als het om een miljoenenproject gaat, kan men het bestempelen als van strategisch belang voor het voortbestaan
Langzaam maar zeker is men erachter gekomen dat automatisering enkel dan een redelijke kans van slagen heeft als met overleg te werk wordt gegaan. Voorts blijkt alsmaar verder automatiseren een afnemend nut te hebben. Er kan een punt bereikt worden w
Rechtvaardiging van IT-investeringen, zeker van infrastructurele, is een tijdrovende en complexe exercitie. In dit artikel wordt een methode beschreven die een bijdrage levert aan de oplossing van deze problematiek, uitgaande van de stelling dat een
Dit artikel handelt over de verhouding tussen de kosten en baten van overheidsinformatisering. Het openbaar bestuur is n van de sectoren die kritisch wordt gevolgd als het gaat om de return on investments. In feite is er sprake van een paradoxale si
Rechtvaardiging van IT-investeringen, zeker van infrastructurele, is een tijdrovende en complexe exercitie. In dit artikel wordt een methode beschreven die een bijdrage levert aan de oplossing van deze problematiek, uitgaande van de stelling dat een
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-