Artikeloverzicht april 1993

In de maanden oktober en november van 1992 werd een schriftelijke enqu te gehouden onder een deel van het abonneebestand van Informatie. Deze bijdrage geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Inleiding In de maanden oktober en november van
In de maanden oktober en november van 1992 werd een schriftelijke enqu√te gehouden onder een deel van het abonneebestand van Informatie. Deze bijdrage geeft een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Inleiding In de maanden oktober en novemb
In dit artikel wordt ingegaan op de diensten die worden verleend door de Stichting Centrum voor Bibliotheekautomatisering Pica. Na een algemene inleiding met een beschrijving van de Pica-systemen wordt ingegaan op een aantal projecten, met name op de
Leasing is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij het gebruiksrecht krijgt van een zaak die aan de andere partij toebehoort, zonder dat hij daarvan ooit het eigendomsrecht zal verwerven. En, net zoals er in de praktijk behoefte b
De problemen waarmee de software engineering te kampen heeft overschrijdingen van geplande levertijden en geschatte kosten, lage software-kwaliteit met daarbij hoge onderhoudskosten, stagnerende groei van de produktiviteit vragen om een aanpassing va
Ondanks de verbreiding van een groot aantal idee n en technieken voor projectmanagement is gebleken dat nog teveel projecten voor systeemontwikkeling onbevredigend verlopen. Corrigeren bij afwijkingen is niet voldoende. Het is van cruciaal belang dat
Enige jaren geleden werd leasing in Nederland als het laatste redmiddel voor een ten dode opgeschreven bedrijf gezien. Als geen bank meer wilde financieren, kwam het bedrijf bij een lease-maatschappij terecht. Velen zagen leasen als het laatste stadi
Een tekst is vaak bedoeld voor een aantal doelgroepen. Veelal staan er in zo'n tekst passages die niet voor iedere doelgroep interessant zijn, of die voor een deel van de doelgroepen geschikt zijn, maar voor andere doelgroepen te moeilijk of juist we
Leasing is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij het gebruiksrecht krijgt van een zaak die aan de andere partij toebehoort, zonder dat hij daarvan ooit het eigendomsrecht zal verwerven. En, net zoals er in de praktijk behoefte b
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-