Artikeloverzicht november 1993

Dit artikel beoogt een aantal basisbegrippen te belichten die een centrale rol spelen bij methoden voor systeemontwikkeling. Om enigszins systeem te kunnen krijgen in de serie artikelen die de verschillende aspecten van systeemontwikkeling gaat belic
Bij integrale werkplekontwikkeling wordt automatisering beschouwd als een organisatieveranderingsproces. Het resultaat van dit veranderingsproces is een verzameling integrale werkplekken, waarbij de mens, de informatiesystemen en de organisatiestruct
De Wet persoonsregistraties is op 1 juli 1989 (gedeeltelijk) in werking getreden. De wet behelst juridische bescherming van de privacy (persoonlijke levenssfeer) bij het verzamelen, opslaan, bewerken, verspreiden en gebruiken van persoonlijke gegeven
De evoluties en nieuwe ontwikkelingen in de informatieverwerking volgen elkaar in steeds sneller tempo op. Op gezette tijden introduceert de industrie nieuwe concepten en oplossingen voor al dan niet re≈le problemen. Veelbelovende initiatieven
De invoering van informatiesystemen in organisaties en de uitbreiding van het aantal managementfuncties dat hierdoor wordt ondersteund, kan worden aangeduid als een proces van informatisering. Dit artikel richt zich op de vraag in welke mate, op welk
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-