Artikeloverzicht april 1994

Dit artikel beschrijft modelmatige systeemontwikkeling. Deze wijze van systeemontwikkeling is gebaseerd op het vastleggen van specificaties in modellen, van waaruit applicaties worden gegenereerd. Recente ervaringen bij Philips laten zien dat deze wi
De afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie (EU) onderzoek- en ontwikkelingswerk op het gebied van de informatietechnologie gestimuleerd middels het ESPRIT-programma. Een goed moment voor bezinning. Vanuit zijn eigen achtergrond blikt de auteur ter
Gezien de hoge kosten die gepaard gaan met het ontwikkelen van informatiesystemen is het belangrijk te streven naar een hoge graad van kwaliteit (die omvat betrouwbaarheid, aanpasbaarheid, uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid) van de geleverde syste
In dit nummer wordt de artikelenreeks over de sociaal-organisatorische aspecten van informatisering vervolgd met een bijdrage vanuit de Nederlandse vakbeweging, meer in het bijzonder vanuit de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de daarbij aan
De laatste jaren is het gebruik van Petri-netten in de praktijk sterk toegenomen. Dit is het gevolg van de ontwikkeling van nieuwe Petri-netmodellen en het beschikbaar komen van software voor het modelleren en analyseren van complexe systemen met beh
Er bestaat een dogma in de systeemontwikkeling dat, zoals het dogmata betaamt, noch ter discussie staat, noch door de gelovigen als dagelijkse leidraad voor 100% nageleefd wordt. Dat technische, organisatorische, methodologische of financi le constra
Afgelopen december verzamelden bestuurlijke informatiekundigen van over de hele wereld zich in Orlando (Florida) voor de veertiende editie van de International Conference on Information Systems (ICIS), s werelds grootste en meest vooraanstaande confe
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-