Artikeloverzicht juni 1994

Het begin van de fuzzy logic of vage logica wordt meestal gelegd bij een artikel van Zadeh uit 1965. Zoals het vaak gaat: een kleine kring zag het belang van dit nieuwe concept, maar daarbuiten was de belangstelling nihil. Het duurde tot halverwege d
Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de stand van zaken bij de standaardisatie van programmeertalen. Er zal worden beschreven hoe het standaardisatieproces op nationaal en internationaal niveau verloopt. Nieuwe ontwikkelingen, zoals specific
Logische inductie, het trekken van algemene conclusies uit specifieke gevallen, is wel te kenschetsen als leren uit voorbeelden. Automatische inductieve classificatie is dan ook een techniek die afkomstig is uit onderzoek naar machinaal leren.
Business process redesign: een aanvulling op of vervanging van conventionele automatisering? In dit artikel stellen de auteurs dat BPR een deels nieuw concept is, dat enkele accenten deelt met bestaande methoden uit organisatie- en informatiekunde.
Het veranderen van een organisatie als gevolg van de invoering van een nieuw informatiesysteem, vraagt om een afgewogen veranderingsstrategie. Belangrijk daarbij is dat de mensen die verandering tot stand moeten brengen, de gebruikers, van het begin
In dit artikel wordt een beeld geschetst van het Basic Researchprogramma van ESPRIT, het European Strategic Programme for Research and Development in Information Technologies. Aanbevolen wordt een deel van het Nederlandse onderzoeksbeleid over te hev
Deze publikatie is een vervolg op het in het vorige nummer verschenen artikel over Methodology Engineering met het MADIS-raamwerk. We gaan verder met de uitwerking van het aanpakmodel. We zullen in dit artikel vooral kijken naar de contingentiebenade
Business process redesign: een aanvulling op of vervanging van conventionele automatisering? In dit artikel stellen de auteurs dat BPR een deels nieuw concept is, dat enkele accenten deelt met bestaande methoden uit organisatie- en informatiekunde.
Deze publikatie is een vervolg op het in het vorige nummer verschenen artikel over Methodology Engineering met het MADIS-raamwerk. We gaan verder met de uitwerking van het aanpakmodel. We zullen in dit artikel vooral kijken naar de contingentiebenade
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-