Artikeloverzicht maart 1994

Het beroep van informaticus verandert. De beroepsgroep is, door technische ontwikkelingen en door de marktvraag, in toenemende mate aan fragmentatie onderhevig. De specialisatie gaat steeds verder. Daardoor kunnen we niet meer spreken over de informa
In dit nummer wordt de artikelenreeks over de sociaal-organisatorische aspecten van informatisering vervolgd met een bijdrage vanuit de Nederlandse vakbeweging, meer in het bijzonder vanuit de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) en de daarbij aan
Aan de Universiteit van Amsterdam staan ruim 28. 000 studenten ingeschreven. Tevens wordt er onderzoek verricht. Voor een goed verloop van onderzoek en onderwijs zijn onder andere gebouwen nodig. De Dienst Bouw en Huisvesting (DBH) vertaalt en voert
Bestaande methoden voor het ontwikkelen van informatiesystemen, zoals SDM (System Development Methodology), worden traditioneel beschouwd als rigide faseringsmodellen. Dit komt vooral door het gebruik dat ervan is gemaakt; de vrijheid om de methode i
Invoering van nieuwe informatietechnologie is voor iedere organisatie of ieder samenwerkingsverband van organisaties altijd een proces. Stel dat op enig moment in zo'n veranderingsproces eerder de voordelen van die IT veelbelovend schijnen dan dat ve
Deze bijdrage geeft een beschrijving van het EU-programma voor Onderzoek en Technologie-Ontwikkeling in InformatieTechnologie, ESPRIT. Het artikel gaat in op de doelstellingen, de opzet en de resultaten. Het belang van het programma wordt kort gesche
Dit artikel behandelt een aantal toepassingen van de agency-theorie in de bestuurlijke informatiekunde. De agency-theorie is een economische organisatietheorie, die zich richt op opdrachtgevers (principalen) en opdrachtnemers (agenten) en dan met nam
Noot: Dit infogram is een bewerking van een gedeelte van het achtste hoofdstuk uit mijn boek Integratie van elektronische post: Een ABC voor strategen (1991). .
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-