Artikeloverzicht thema 1994

Het SURFnet is het landelijke computernetwerk voor de doelgroep van onderzoek en hoger onderwijs. Het wordt ge xploiteerd door SURFnet bv. Innovatie aan het netwerk gebeurt door SURFnet bv in projecten die via de Stichting SURF door de overheid worde
Een netwerk, als onderdeel van de informatie-infrastructuur, wordt nogal eens beschouwd als specialistische aangelegenheid waar gebruikersorganisaties zich verre van (moeten) houden. In een tijd waarin netwerken een steeds belangrijker plaats gaan in
Een netwerk, als onderdeel van de informatie-infrastructuur, wordt nogal eens beschouwd als specialistische aangelegenheid waar gebruikersorganisaties zich verre van (moeten) houden. In een tijd waarin netwerken een steeds belangrijker plaats gaan in
Met het doordringen van informatietechnologie (IT) in alle geledingen van de samenleving, groeit ook het besef dat investeringen in IT meer en meer gericht zijn op de inrichting en beheersing van IT-infrastructuren. Organisaties worden geconfronteerd
 
De Technische Universiteit Delft heeft in 1993 het project Vervanging Telefooncentrale uitgevoerd. Op het terrein van het beheer van PABXen (spraakcommunicatie), zo bleek uit literatuurstudie en gesprekken met adviseurs en leveranciers op het gebied
De technische infrastructuur van de Rabobank-organisatie verschilt in vele opzichten van die van de andere banken. Daar waar de technische infrastructuren van de andere banken, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, een verrassende mate van
Er bestaat geen bedrijf of instelling meer zonder een technische infrastructuur, die is opgebouwd uit apparatuur, programmatuur en communicatiefaciliteiten, en bedoeld is om gegevensverwerkende en informatievoorzieningsprocessen te realiseren.
Het SURFnet is het landelijke computernetwerk voor de doelgroep van onderzoek en hoger onderwijs. Het wordt ge≈xploiteerd door SURFnet bv. Innovatie aan het netwerk gebeurt door SURFnet bv in projecten die via de Stichting SURF door de overheid
De Technische Universiteit Delft heeft in 1993 het project Vervanging Telefooncentrale uitgevoerd. Op het terrein van het beheer van PABXen (spraakcommunicatie), zo bleek uit literatuurstudie en gesprekken met adviseurs en leveranciers op het gebied
Met het doordringen van informatietechnologie (IT) in alle geledingen van de samenleving, groeit ook het besef dat investeringen in IT meer en meer gericht zijn op de inrichting en beheersing van IT-infrastructuren. Organisaties worden geconfronteerd
Groeien data- en telecommunicatietechnologie naar elkaar toe? Je leest daar veel over; er vallen dan kreten als Information Highway,MultiMedia en ATM. Vooral ATM (Asynchronous Transfer Mode) zou geschikt zijn voor lle soorten communicatie, op lke sch
Groeien data- en telecommunicatietechnologie naar elkaar toe? Je leest daar veel over; er vallen dan kreten als Information Highway,MultiMedia en ATM. Vooral ATM (Asynchronous Transfer Mode) zou geschikt zijn voor Σlle soorten communicatie, op.
In oktober 1993 ging in Informatie een korte reeks van artikelen rondom sociaal-organisatorische aspecten van informatisering van start. Jongstleden augustus verscheen de laatste bijdrage. Dus wordt het nu de hoogste tijd voor een terugblik, maar ook
De technische infrastructuur van de Rabobank-organisatie verschilt in vele opzichten van die van de andere banken. Daar waar de technische infrastructuren van de andere banken, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, een verrassende mate van
Voor u ligt een boeiend themanummer over de praktijk van (technische) infrastructuren. Boeiend in twee opzichten: het onderwerp en de totstandkoming van dit nummer. We moeten bekennen: het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad om dit themanummer r
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-