Artikeloverzicht april 1995

In de Nederlandse bouwwereld wordt op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van Electronic Data Interchange (EDI). De belangrijkste gebruikers van deze technologie zijn de aannemers, de tussenhandel en de producenten van bouwmaterialen. Deze gebruike
P. S. Nou vooruit, drie dan (referenties). Stef Nielen.
Het bepalen van kosten en baten van EDI-investeringen In Informatie nummer 1 van 1995 beschrijven Hoogeweegen cum suis het door hen ontwikkelde tool Edialysis,waarmee inzicht verkregen kan worden in de kosten en baten van EDI voor het midden- en klei
OPENframework houdt zich bezig met de behoeften van de kopers van informatietechnologie, die baat hebben bij een vereenvoudiging van structuur en werkwijze. Deze behoeften vloeien voort uit drie onderling samenhangende factoren: de mate van volwassen
In dit artikel is een case study bij de Belastingdienst aanleiding voor een nadere beschouwing van de gevolgen die informatisering op de beleidsvorming heeft. E n conclusie is dat, wil men informatisering optimaal laten bijdragen aan het proces van b
Ik stel voor om op te houden met het vermelden van referenties achter artikelen; dit moet op een paar uitzonderingen na, verboden worden en Informatie moet daarmee beginnen. En waarom dan wel?Hier volgen twee observaties. In het juninummer 1994 van I
De discussie over methoden is niet zinvol zolang daaraan partijen deelnemen die volledig verschillende opvattingen hebben over de aard van taken, zeg ook maar: over de diverse rollen die in het totale ontwikkelproces spelen. Voor alle duidelijkheid k
Met de explosieve groei van de hoeveelheid informatie die de mens ter beschikking staat, neemt ook het aanbod van geautomatiseerde systemen toe, waarmee men deze groei de baas probeert te blijven. Het onderzoek naar Information Retrieval-systemen (IR
Het bepalen van kosten en baten van EDI-investeringen In Informatie nummer 1 van 1995 beschrijven Hoogeweegen cum suis het door hen ontwikkelde tool Edialysis,waarmee inzicht verkregen kan worden in de kosten en baten van EDI voor het midden- en klei
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-