Artikeloverzicht februari 1995

X. 500 de standaard voor elektronisch opzoeken van elektronische postadressen raakt schoorvoetend ingeburgerd. Zowel vraag- als aanbodzijde zijn nog druk bezig te bepalen wat ze er nu precies mee moeten. De standaard zag het levenslicht in 1988 en he
Maakt het geluid van klinkende munt en knisperende bankbiljetten bij de kassa plaats voor klikjes en piepjes van PINpads en betaalautomaten? Als we de snelle groei van het elektronisch betalen met plastic cards zien lijkt dat er wel op. Welke verklar
Het kantoorinformatiesysteem heeft de afgelopen twee decennia vele veranderingen ondergaan onder invloed van de technologische vooruitgang en de wensen van de bedrijfstak. Dit artikel analyseert het effect van deze veranderingen op de ontwikkeling va
Het modelleren van complexe informatiesystemen vereist aandacht voor talloze aspecten, voor integratie daarvan en voor interdisciplinair werken. Raamwerken voor de modellering maken het mogelijk dit geheel te overzien en de systeemontwikkeling in de
Dit wordt voor de lezer van Informatie een moeilijke column (de redactie eist een eerste zin, die de toon zet). Communiceren is in het populaire spraakgebruik hetzelfde als: van dichtbij langs elkaar heen praten. In de electronische wereld van vandaa
Aan de samenwerking tussen bedrijven wordt steeds meer betekenis toegekend. Maar de mogelijke problemen bij samenwerking blijven meestal onderbelicht. In dit artikel wordt ingegaan op problemen bij de samenwerking tussen afnemers en leveranciers in d
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-