Jaaroverzicht 1996

12-1996
De voorkant van IT - klik om deze uitgave te bekijken
De voorkant van IT gaat over het voor een ieder zichtbare profiel van informatietechnologie. Wat dat concreet betekent, ziet u op pagina 9 e.v.
11-1996
Client/server - klik om deze uitgave te bekijken
Systemen voor externe communicatie met klanten of andere zakelijke relaties bestaan al lange tijd. De internettechnologie, met name die van het World Wide Web, biedt voor zulke systemen een aantrekkelijke basis. Veel organisaties zijn bezig om in deze sfeer systemen op te zetten of bestaande systemen te vervangen en uit te breiden.
10-1996
Client/server - klik om deze uitgave te bekijken
Sinds september 1995 is 'client/server' niet meer op de cover verschenen van Datamation en congressen over client/server worden nog maar mondjesmaat georganiseerd. Volgens onderzoeksrapporten daarentegen is C/S nu eindelijk rijp om ingezet te worden in de ontwikkeling van bedrijfsbrede informatiesystemen. Wat is waar?
09-1996
Logistieke automatisering - klik om deze uitgave te bekijken
Logistiek betreft de operationele processen die nodig zijn om goederenstromen vanaf leverancier naar de klant in goede banen te leiden. Dit nummer belicht de automatisering van de verschillende typen logistiek in relatie tot de onontbeerlijke logistieke concepten.
08-1996
Embedded systems - klik om deze uitgave te bekijken
De recente ontwikkelingen op het gebied van embedded systems leiden tot meer generieke hardware en specifieke (embedded) software. Dientengevolge neemt de hoeveelheid embedded software hand over hand toe.
07-1996
Embedded systems - klik om deze uitgave te bekijken
De recente ontwikkelingen op het gebied van embedded systems leiden tot meer generieke hardware en specifieke (embedded) software. Dientengevolge neemt de hoeveelheid embedded software hand over hand toe.
06-1996
Systeemrenovatie/legacy - klik om deze uitgave te bekijken
Iedere organisatie die al wat langer aan automatisering doet, zit met 'vergrijzende' systemen. Vroeg of laat voldoen ze niet meer. Wat dan? Leren leven met het ongemak, geleidelijk vervangen of compleet vernieuwen? 'Leren leven met het ongemak' is, zeker op langereermijn, geen alternatief. De keus zal echter, al was het maar wegens de kosten, ook lang niet altijd op complete nieuwbouw vallen.
05-1996
Beheer - klik om deze uitgave te bekijken
Beheer en beheersing van informatietechnologie (of automatiseringsmiddelen) mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Om te benadrukken dat beheer geen 'defensief' of 'zwaarmoedig' (om met Jacob de Boer te spreken) onderwerp hoeft te zijn, mondt dit kernthema uit in een drietal artikelen over documentaire informatiesystemen en werkstroombesturing.
04-1996
Digitale snelweg - klik om deze uitgave te bekijken
Onder die provocatieve koosnaam berichten we allereerst kwalitatieve en kwantitatieve sleutelontwikkelingen met betrekking tot internet. Samen vormen deze trends de contouren van het digitale dienstennet dat we in de toekomst mogen verwachten. Voorts gaan we dieper in op issues die het online-gebruik van morgen bepalen: de perspectieven voor electronische markten, het Internet-protocol, veilige communicatie, telefonie en betalingsverkeer. Bovendien deze maand de ervaringen en de visies van de bekende IT-goeroe Paul Strassmann.
03-1996
Groupware - klik om deze uitgave te bekijken
Groupware behelst hard- en software voor de ondersteuning van groepen. Computer Supported Cooperative Work duidt het domein of de wetenschappelijke discipline aan die groupware rechtvaardigt en waardeert. Het is de studie en de theorie van hoe mensen samenwerken, en hoe de computer en verwante technologie groepsgedrag beïnvloeden.
02-1996
Objectoriëntatie - klik om deze uitgave te bekijken
Objectoriëntatie en objecttechnologie vinden we overal in de automatisering terug: van programma-ontwerp en implementatie tot databases en gedistribueerde systemen. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Vooral de groei van netwerken en client/server-systemen heeft het objectgebruik gestimuleerd. De afgelopen jaren is objectoriëntatie uitgegroeid tot een volwassen discipline met een grote potentie.
01-1996
Databases - klik om deze uitgave te bekijken
Deze maand thema-artikelen over de kern van moderne databases, SQL, speciale database-toepassingen en de 'infografische' kaart van Nederland.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-