Artikeloverzicht juli 1996

Embedded systems

Thema: Embedded systems
De recente ontwikkelingen op het gebied van embedded systems leiden tot meer generieke hardware en specifieke (embedded) software. Dientengevolge neemt de hoeveelheid embedded software hand over hand toe.


Thema artikelenOverige artikelen

In een viertal artikelen presenteert informatie overzichtelijk gerubriceerd de resultaten van een grootschalig onderzoek naar trends in informatietechnologie. Achtereenvolgens komen aan de orde: Documentaire informatiesystemen, imaging en workflow m
Waar embedded software in steeds meer produkten opduikt, vaak zelfs de essentie van het produkt uitmaakt, groeit de behoefte om het ontwikkelproces te stroomlijnen. De gangbare term is: Software Process Improvement. We zullen hier een aantal aspecten
De keuze voor een workflow-produkt is een complexe afweging tussen functionaliteit, techniek, toekomstvastheid en support. Bedrijfsprocessen bestaan uit n of meer werkstromen. Daarom zijn voor WFM-systemen die werkstromen moeten kanaliseren in eerst
Werkstroombesturing is gericht op de beheersing van prestaties bij het realiseren van produkten en diensten in werkstromen. Werkstroombesturing richt zich op een drietal soorten prestaties: de kwaliteit van produkten en diensten, levertijd (betrouwba
Elke poging het begrip embedded systeem te defini ren is gedoemd te stranden: er zijn zoveel aspecten aan embedded systemen die veelal ook in niet-embedded systemen een rol spelen, dat het altijd mogelijk is op grond van tenminste n zon aspect te st
In toenemende mate worden de eigenschappen in elektrotechnische produkten bepaald door de ingebouwde software en steeds minder door het jasje, de hardware met de conventionele elektronica. Software blijkt de doorslaggevende factor te zijn waardoor ee
De computerindustrie ondergaat dezer dagen belangrijke veranderingen. Een van de stuwende krachten daarbij is de machtsverschuiving van de hardware-leveranciers naar de software-leveranciers. Het begrip software dan in de zin van computerprogrammas,
De hoeveelheid software in elektronische artikelen voor de consument groeit snel. Daarbij is de grote uitdaging voor de producent het aantal fouten in de software op nul te houden. Anders koerst hij aan op een financi le ramp. Het aandeel van de soft
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-