Artikeloverzicht mei 1996

Beheer

Thema: Beheer
Beheer en beheersing van informatietechnologie (of automatiseringsmiddelen) mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Om te benadrukken dat beheer geen 'defensief' of 'zwaarmoedig' (om met Jacob de Boer te spreken) onderwerp hoeft te zijn, mondt dit kernthema uit in een drietal artikelen over documentaire informatiesystemen en werkstroombesturing.


Thema artikelenOverige artikelen

Bij de IB Groep zijn twee werkstroombesturingspakketten in gebruik. Met het IBM-pakket Imageplus wordt al sinds 1992 gewerkt; in 1995 is men gaan experimenteren met Flowmark. De belangrijkste conclusie is dat een werkstroombesturingspakket loont.
Het vakgebied werkstroomanalyse is aan het veranderen en krijgt er een logistieke component bij. Behalve puur aan analyse van de informatie in een werkstroom wordt steeds meer aandacht besteed aan prestatie-indicatoren als doorlooptijd, bezettingsgra
In een viertal artikelen presenteert informatie overzichtelijk gerubriceerd de resultaten van een grootschalig onderzoek naar trends in informatietechnologie. Achtereenvolgens komen aan de orde: Documentaire informatiesystemen, imaging en workflow m
Service Management mag zich binnen de IT-wereld verheugen in een warme belangstelling. In Nederland uit zich dit vooral in een massale aandacht voor de ITIL-beheermethodiek van het Engelse CCTA (1989). Of de introductie van ITIL een IT-beheerorganisa
In de loop der jaren is de aandacht van de informatietechnologie binnen het bedrijfsproces verschoven van het back-office naar het front-office. Uit strategische en concurrentie-overwegingen worden nu heel andere eisen gesteld aan de informatie voorz
In het aprilnummer bespraken Wiersma, Van der Heijden en Wagenaar de voordelen van elektronische markten voor diverse handelspartijen, de randvoorwaarden voor een elektronische markt en de belemmeringen die een elektronische markt in de weg staan.
Binnen het terrein beheer van informatiesystemen zijn twee benaderingen te onderscheiden. De eerste vinden we bij het onderwijs en in de vakliteratuur. Ze wordt uitgedragen door de sectie Informatie strategie en Beheer van Informatie systemen van de
De laatste jaren is in toenemende mate het besef gegroeid dat invoering van automatiseringsmiddelen gepaard moet gaan met een zo nodig nog groter bewustzijn voor de continuering en het onvermijdelijke einde van die middelen, anders gezegd: de levensc
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-