Jaaroverzicht 1998

12-1998
Workflow - klik om deze uitgave te bekijken
Als de hype van workflow voorbij is, waar staan we dan op dit moment? Vast staat dat workflow een beginnende groeimarkt is. Waar halverwege de jaren negentig er niet of nauwelijks werd geïnvesteerd in workflowtechnologie, begint de markt nu op gang te komen.
10-1998
Beheer - klik om deze uitgave te bekijken
Beheer van informatie en communicatietechnologie (ICT) is een uitgebreid en nog chaotisch vakgebied, dat doorgaans niet erg tot de verbeelding spreekt. Het belang van beheer is echter groot en neemt almaar toe.
09-1998
Telecom-ontwikkelingen - klik om deze uitgave te bekijken
De grote aandacht voor de telecom-industrie op de financiële pagina's geeft aan dat zich belangrijke ontwikkelingen voltrekken, waarin telecommunicatie een cruciale rol speelt.
08-1998
Informatiebeveiliging - klik om deze uitgave te bekijken
Een algemen term als 'informatiebeveiliging' vergt een nadere bepaling van het onderwerp. In dit nummer belichten we het thema informatiebeveiliging onder het aspect van beveiliging van open systemen.
06-1998
Virtuele organisaties - klik om deze uitgave te bekijken
Waar of niet waar..? 'Says a top ten guru with undisguised disdain: "Intimacy with the customer? The virtual corporation? These aren't exactly ideas to make your head hurt. It's not that they're wrong, it's just that they're not any big deal."'(Fortune, 14-10-1996)
05-1998
Benchmarking - klik om deze uitgave te bekijken
Benchmarking kan een hulpmiddel zijn bij de besturing van de informatievoorziening. Door toepassing van benchmarks kunnen de efficiency en de effectiviteit van de informatievoorziening worden verbeterd. Afhankelijk van de vraag waarmee het management worstelt, wordt de aanpak vastgesteld.
04-1998
Intelligent agents - klik om deze uitgave te bekijken
Agents moeten beschikken over kennis en geloof van de wereld (en van zichzelf) en ook over wensen, verplichtingen en doelen. Met deze ingrediënten die hun 'mental state' beschrijven, moeten ze kunnen omgaan; ze moeten ze kunnen manipuleren. Een agent moet kunnen redeneren, plannen, handelen (acties uitvoeren), observeren; zijn kennis en geloof kunnen reviseren. Bovendien moet hij kunnen leren, zich kunnen committeren, zijn agenda kunnen bijhouden en, zeer belangrijk, als er meer agents in het spel zijn, kunnen communiceren en samenwerken.
03-1998
Gegevensmodellering - klik om deze uitgave te bekijken
De beschikbare aanpakken en technieken voor datamodellering veranderen continu.
02-1998
Component-based development - klik om deze uitgave te bekijken
Weinig dromen in de informatica zijn zo oud als de droom toepassingen te assembleren op basis van hergebruik van kant-en-klare onderdelen. Met betrek tot de belofte tot hergebruik die OO-talen en -methoden nooit hebben kunnen waarmaken, is de hoop nu gevestigd op component-based development.
01-1998
Electronic Commerce - klik om deze uitgave te bekijken
Sinds ongeveer een half jaar lijkt het alsof 'automatisering' en 'ICT' als het ware op een hoger plan zijn gehesen: dat van 'e-commerce', 'e-business' en de 'virtuele organisatie'.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-