Artikeloverzicht augustus 1998

Informatiebeveiliging

Thema: Informatiebeveiliging
Een algemen term als 'informatiebeveiliging' vergt een nadere bepaling van het onderwerp. In dit nummer belichten we het thema informatiebeveiliging onder het aspect van beveiliging van open systemen.


Thema artikelenOverige artikelen

Webapplicaties moeten soms grote hoeveelheden (gestructureerde) gegevens beheren, die bovendien sterk aan verandering onderhevig kunnen zijn (denk bijvoorbeeld aan nieuws-, weer-, aandelen- en vraag/aanbod-toepassingen). Voor zulke toepassingen zijn
De techniek staat voor niets, dat is een overbekend gezegde. In het kader van netwerken lijkt zo'n stelling wel op te gaan, alles kan aan alles gekoppeld worden. Tot in alle uithoeken van onze wereld kunnen mensen met elkaar communiceren via netwerke
Vrijwel dagelijks komen we in aanraking met de enorme hoeveelheid maatregelen die genomen moeten worden om de gewenste inhoud te geven aan betrouwbaarheid en continu teit van gegevens en gegevensverwerking. Men kan ook zeggen dat het open karakter va
Internet biedt vele mogelijkheden en voordelen voor een transparante communicatie tussen vele partijen. De bereikte openheid brengt echter grote risico's met zich mee op het gebied van vertrouwelijkheid en authenticiteit. Gebleken is dat firewalls hi
In studies over technologie en samenleving is het gebruikelijk om te vertrekken vanuit de technologie en als eerste de ontwikkelingen op dit terrein in kaart te brengen. De ge nventariseerde nieuwe ontwikkelingen worden vervolgens aangemerkt als driv
De vele artikelen die over informatiebeveiliging zijn geschreven, besteden relatief weinig aandacht aan incidenten en de afhandeling daarvan. Wat moet als een incident worden beschouwd en op welke wijze moet dat incident worden afgehandeld? Bestaan e
Het is in onze maatschappij erg belangrijk dat mensen flexibel en bereikbaar zijn. Niet alleen via de telefoon of andere communicatiemiddelen, maar ook persoonlijk. Hiertoe is het noodzakelijk dat men over een toegankelijke werkplek beschikt op momen
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-