Jaaroverzicht 1999

12-1999
Customer Relationship Manager - klik om deze uitgave te bekijken
In de huidige markt is het voor organisaties steeds moeilijker zich te onderscheiden op basis van unieke producten en/of eigenschappen. Het behouden van bestaande klanten en de dienstverlening richting de klant kunnen het verschil maken. Een zorgvuldige en bewuste omgang met de klant is hierbij van groot belang. Dit is een van de primaire doelstellingen van CRM.
11-1999
Telecom - klik om deze uitgave te bekijken
De telecommunicatiemarkt is een markt die momenteel in hoge mate aan verandering onderhavig is. Transportcapaciteit verwordt in snel tempo tot commodity. Het onderscheidend vermogen van een telecomdienst zal derhalve in de nabije toekomst voornamelijk gelegen zijn in geavanceerdheid van de aangeboden klantinterfaces.
10-1999
Softwarekwaliteit - klik om deze uitgave te bekijken
Software is een van de meest complexe producten van deze tijd. Die complexiteit brengt bijna per definitie fouten met zich mee. Je kunt je evengoed afvragen waarom er geen foutloze software gemaakt wordt, en waarom complexe processors en The Empire State Building - die in complexiteit niet onderdoen voor menig programma - wél foutloos kunnen zijn. Dat is echter niet per se een zinvolle vraag, want: is een foutloos programma ook een goed programma?
09-1999
e-Commercesystemen - klik om deze uitgave te bekijken
Alles en iedereen is tegenwoordig met e-commerce of e-business bezig, of zoals de Amerikanen het zeggen: 'every man and his dog are doing e-commerce now'. Je kunt geen IT-product of tool mee kopen of het is e-business en e-services enabled.
08-1999
Kenismanagement - klik om deze uitgave te bekijken
In een economie waarin kennis een steeds grotere rol speelt, kan kennismanagement voor steeds meer organisaties een doorslaggevend concurrentievoordeel opleveren. Om KM succesvol te kunnen toepassen is het echter van belang verder te kijken dan de ICT-neus lang is.
06-1999
Internet-applicaties - klik om deze uitgave te bekijken
De snelheid waarmee nieuwe technologieën over elkaar heen buitelen, neemt eerder toe dan af. De tussenbalans laat echter zien dat er een duidelijke rol is weggelegd voor het management van een organisatie om internet tot een succes te maken.
05-1999
Professionalisering - klik om deze uitgave te bekijken
Professionalisering en dienst-verlening zijn misschien vage termen, maar de resultaten zijn zéér concreet. De beloning is groot voor wie afstand durft te nemen van getallen en dagelijkse sores om zichzelf een nieuw gedachtegoed aan te leren.
04-1999
Multimedia - klik om deze uitgave te bekijken
De geschiedenis leert dat we al snel niet meer beter weten. Dan verdwijnt de term multimedia en wordt het een commodity; iets wat je voor lief neemt.
03-1999
ERP - klik om deze uitgave te bekijken
'Concurrentievoordeel valt per definitie niet te halen bij de implementatie van een standaardpakket, een pakket dat de concurrent misschien ook wel heeft aangeschaft'
02-1999
Java - klik om deze uitgave te bekijken
'Als hype geluid is, is Java oorverdovend' (GartnerGroup, 1998)
01-1999
Business Intelligence - klik om deze uitgave te bekijken
Business Intelligence heeft niets te maken met intelligente systemen, maar alles met intelligente mensen.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-