Jaaroverzicht 2002

12-2002
Documenttechnologie - klik om deze uitgave te bekijken
In dit thema alles over het beheren van documenten gedurende hun complete levenscyclus. Mediumneutrale opslag. XML in alle smaken. En cases van KPN en Océ. Een beetje houvast voor het legioen van (her)inrichters van documentinfrastructuren.
11-2002
Architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
Het ontwerpen van architecturen met representatietalen is het afgelopen jaar vooruitgegaan. Er is gewerkt aan standaardisatie, en de architectuurwerkgroepen binnen het Ngi, GIA en recentelijk het NAF zijn volop actief. Is IT-architectuur voorbij de metafoor?

Focus: Een leven lang leren
Kennis delen binnen netwerken, competentieontwikkeling, coaching, simulatie als leerinstrument, dit zijn enkele onderwerpen uit de Focus op een leven lang leren. Het gelijknamige congres, georganiseerd door Ngi Educatie in samenwerking met Ten Hagen & Stam en Niria, wordt op 14 november in Utrecht gehouden.
10-2002
Procurement - klik om deze uitgave te bekijken
Procurement staat bekend onder verschillende noemers: uitbesteding, strategic sourcing, publiek-private samenwerking en innovatief aanbesteden.

En ook over de invulling van het begrip wordt verschillend gedacht. Reden genoeg voor een themanummer. Over soorten klant-leverancierrelaties en een model voor uitbesteden. Maar vooral ook over de problemen met uitbesteden bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en ervaringen bij de Belastingdienst.
09-2002
Business-alignment - klik om deze uitgave te bekijken
Business-alignment moet een eind maken aan de Babylonische spraakverwarring tussen de zakelijke kant van organisatie en de ICT-tak. Wat zijn de mogelijkheden om de twee beter met elkaar te laten praten? Over een modelmatige aanpak. Over synergie. Maar vooral over oplossingen voor een nijpend probleem.
08-2002
Netwerken - klik om deze uitgave te bekijken
Niet langer is het netwerk vanzelfsprekend. Beveiliging is niet iets aan de periferie. Ook het beheer van de groeiende internationale netwerken vergt aandacht omdat het een aanzienlijke en meestal onderschatte kostenpost is. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen als webdiensten, draadloze netwerken en massale samenwerking van computers over het netwerk. Reden genoeg voor een nummer gewijd aan het netwerk.
06-2002
Multichanneling - klik om deze uitgave te bekijken
Ondanks het feit dat nieuwe klantkanalen zoals het www, sms of e-mail succesvol zijn, ontbreekt het bij veel bedrijven aan een persoonsgebonden multichannelstrategie. Hoe speel je in op de voorkeurkanalen van de koper? Organisaties geven hun kijk op kanaalcoördinatie.
05-2002
Duurzame trends - klik om deze uitgave te bekijken
Het lijkt een tegenspraak, duurzame trends. Welke trends van het afgelopen zullen duurzaam blijken? Welke niet? Duurzame trends in dit nummer en op het Informatie Congres 2002.
04-2002
e-Businessmodellen - klik om deze uitgave te bekijken
Er is grote onduidelijkheid over wat een e-businessmodel is. Vaak houdt het niet meer in dan het onderscheid tussen business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2B) . Alles over e-businessmodellen, architectuur, typologie en techniek. Met diverse cases.

Focus: De financiële sector
Banken en verzekeraars zijn samen goed voor zo'n 25 procent van alle ICT-bestedingen in Nederland en België. Hoog op alle wensenlijstjes staat CRM. In deze Focus: de stand van zaken, architectuur en implementatie.
03-2002
Projectmanagement - klik om deze uitgave te bekijken
Het organisatie-overschrijdende karakter van IT-projecten vereist volwassen projectmanagement. Alles over web-hulpmiddelen, internationale uitbesteding en het managen van zeer complexe projecten.
02-2002
IT-servicemanagement - klik om deze uitgave te bekijken
Het gros van de hbo'ers komt van de ICT-opleiding met het idee dat de toekomst bestaat uit het ontwikkelen van informatiesystemen in de webomgeving. Terwijl voor zeker driekwart 'beheer' het voorland is. Een overzicht.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-