Artikeloverzicht maart 2002

Projectmanagement

Thema: Projectmanagement
Het organisatie-overschrijdende karakter van IT-projecten vereist volwassen projectmanagement. Alles over web-hulpmiddelen, internationale uitbesteding en het managen van zeer complexe projecten.


Thema artikelen

Ondersteuning van samenwerking in projecten tussen verschillende organisaties staat nog in de kinderschoenen. Er zijn pakketten die een digitale teamwerkplek ondersteunen. Een andere benadering richt zich vooral op de communicatie in de projectmanage
Een gemiddeld systeemontwikkelingsproject van tegenwoordig blijkt vaak zeker zo lang te duren als tien jaar geleden. Het aantal projecten dat langer duurt, meer kost en minder oplevert dan gepland is (nog steeds) schrikbarend hoog. Dit artikel gaat o
PSP (People Software Process) en TSP (Team Software Process) zijn twee nieuwe, nog niet zo bekende CMM-producten. Wat zijn PSP en TSP, wat kan een organisatie ermee en wat zijn de ervaringen tot nu toe? Toen we zo'n zeven acht jaar geleden een groep
ICT-projecten als ERP-implementaties zijn steeds vaker internationaal, waarbij vaak werk wordt uitbesteed aan landen met een duidelijk andere cultuur, zoals India. Het projectteam krijgt dan een internationale, multiculturele samenstelling. Dit stelt
De Postbank is twee jaar geleden gestart met de ontwikkeling van een nieuw data warehouse. Het projectplan is gebaseerd op de ontwikkelde architectuur, de resultaten van een 'proof of concept' en de Dynamic Systems Development Method (DSDM)-aanpak.
Een te eenzijdige aandacht voor de techniek geldt als de belangrijkste oorzaak voor het falen van (technologiegedreven) projecten. Projectmanagement van grootschalige ICT-projecten moet kunnen omgaan met een palet aan strategische, financi le, techni
Het project van vandaag is de kernactiviteit van morgen. Door schade en schande wijs geworden realiseren organisaties zich dat succes in projecten niet automatisch met het invoeren van een methode komt. Noodzakelijk is aandacht voor individu, organis


Overige artikelen

Net als voor testen neemt ook de interesse voor kwaliteitszorg toe. Inmiddels bestaan diverse technieken om eerder in een systeemontwikkelingsproject kwaliteitsmaatregelen te nemen. Tot voor kort was er echter geen integrale methode voor kwaliteitszo
Kunstmatig gegenereerde beelden, stemmen en geluiden maken een virtuele werkelijkheid, waarin leuke, makkelijke en praktische diensten aangeboden kunnen worden. Bovendien kunnen de benodigde informatiestromen gestandaardiseerd worden opgeslagen en ge
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-