Jaaroverzicht 2003

12-2003
Mobiliteit - klik om deze uitgave te bekijken
Mobiliteit van personen en goederen heeft een sterke ict-component. Welke problemen treden daarbij op? Welke systemen bieden soelaas? Gastredacteur Jan Willem Rietdijk verwacht dat ict-ontwikkelingen per saldo niet zullen leiden tot een afname van de mobiliteit, maar wel tot een gelijkmatiger spreiding van het verkeer over de dag.
11-2003
Architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
Steeds meer it'ers noemen zich architect, publicaties over it-architectuur zijn ontelbaar en organisaties die niet 'onder architectuur werken' worden als reddeloos verloren beschouwd. Verwachtingen van it-architectuur beginnen overspannen trekken te krijgen. In dit themanummer een poging om it-architectuur tot realistische proporties terug te brengen.
10-2003
Productsoftware - klik om deze uitgave te bekijken
Hoe start je een softwarebedrijf? Veel ict'ers overwegen in deze tijd te starten met een eigen bedrijf in innovatieve softwareproducten. Ondernemen tegen de stroom in. De succesratio is onzeker. Hoe voorkom je als starter dat je kopje onder gaat? Over het belang van productsoftware en tips van ervaren ondernemers.
09-2003
Softwareonderhoud - klik om deze uitgave te bekijken
Een huiseigenaar die vier keer de prijs van zijn huis uitgeeft aan onderhoud. Dat is in de praktijk het geval bij het onderhoud en beheer van bedrijfskritische softwaresystemen. Over de complexiteitscatastrofe. En oplossingen voor een rationeel onderhoud. Met softwarerenovatie, automatiseren van onderhoud, datacleansing en conversies.
07-2003
Open source - klik om deze uitgave te bekijken
Overheid en bedrijfsleven zijn enthousiast over open-sourcesoftware. Kosten, vrijheid en openheid zijn belangrijke voordelen. Maar vaak weet de linkerhand niet wat de rechter doet, zijn elementaire zaken als licenties en aansprakelijkheid niet geregeld, en wordt geen gedegen afweging gemaakt. De stand van zaken.
06-2003
Testen - klik om deze uitgave te bekijken
Softwaretesten is traditioneel het zwarte schaap in een automatiseringsproject. Wanneer het al een rol van betekenis mag spelen tijdens de ontwikkeling, gaat dit meestal gepaard met zeer hoge kosten. Hoe gaan organisaties om met deze bronopslorpende activiteit, en is er verbetering in zicht?
05-2003
Beveiliging - klik om deze uitgave te bekijken
Een van de weinig IT-onderwerpen waarin nog wordt geïnvesteerd. Maar het gevaar van afstomping is levensgroot. Niet weer 11 september. Risicomanagement, continuïteitsmanagement, virusbescherming en patches blijven belangrijk. Een veilig thema.

Focus: Business process management
De macht van de klant vereist dat bedrijfsprocessen worden gestroomlijnd, en dat kostenbeheersing en doorlooptijd goed geregeld zijn. Over de strategie (richten), tactiek (inrichten) en het uitvoeren (verrichten) van business process management. Op 27 mei is het informatie-congres over deze Focus.
04-2003
Outsourcing - klik om deze uitgave te bekijken
Outsourcing is in tijden van economische terugval een relatief zeker activiteit. Het kan de concurrentiepositie verbeteren. Outsourcingdienstverleners presteren op dit moment verhoudingsgewijs goed. Een schets van de (on)mogelijkheden.
03-2003
IT-servicemanagement - klik om deze uitgave te bekijken
Het succes van procesverbetering bij IT-servicemanagement valt vaak tegen. Niet door de traditionele scheiding tussen ontwikkeling en beheer, maar door de interne focus. Het hek moet open. De intrede van het IT-servicecenter, in nauwe afstemming met de klant. En een kostenbeheermodel, speciaal voor IT-service.
02-2003
Business intelligence - klik om deze uitgave te bekijken
Kennis zou de basis moeten zijn voor beslissingsondersteunende systemen. Daarvoor is nodig: het vastleggen en analyseren van data en het toepassen van de afgeleide informatie. Maar in de praktijk nemen veel managers beslissingen op basis van onbetrouwbare, onvolledige of zelfs onjuiste informatie. In dit themanummer praktijkvoorbeelden hoe het ook anders kan, met business-intelligencesystemen en busniess activity monitoring.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-