Artikeloverzicht november 2003

Architectuur

Thema: Architectuur
Steeds meer it'ers noemen zich architect, publicaties over it-architectuur zijn ontelbaar en organisaties die niet 'onder architectuur werken' worden als reddeloos verloren beschouwd. Verwachtingen van it-architectuur beginnen overspannen trekken te krijgen. In dit themanummer een poging om it-architectuur tot realistische proporties terug te brengen.


Thema artikelen

Stakeholders verwachten dat it waarde cre ert. Ook architectuur moet hier volgens de auteurs aan bijdragen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten zij zien dat met softwarearchitectuur jaarlijks aanzienlijke directe kostenbesparingen zijn te ber
De auteurs leiden het novemberthema in: architectuur. Volgens hen is het tijd het kaf van het koren te scheiden. In vroeger tijden was het kaf van het koren scheiden zwaar werk. Dat geldt tegenwoordig zeker nog voor de informatietechnologie.
Heel wat managers hebben traumatische ervaringen met mensen die zichzelf architect noemen: grote projecten onder de 'noemer' architectuur eindigen als een zwart gat waarin veel capaciteit en geld verdwijnt. De auteur betwijfelt of certificatie hier d
Raamwerken sluiten niet altijd aan bij de gedachtewereld van de doelgroepen. De auteurs beschrijven een pragmatisch proces voor het maken van views. Veel organisaties gebruiken it-architectuur voor communicatie tijdens de ontwikkeling van een kwalita
De enterprise-architect moet deelnemen aan het fusie- en overnametraject en de vereiste architectuurintegratiestrategie uitwerken v rdat de fusie of overname een feit is. Op grond daarvan kan hij beoordelen of de benodigde architectuurintegratie haal
Een organisatie kan zich volgens de auteurs het beste voorbereiden op de netwerksamenleving door zijn eigen waardeketen zo goed mogelijk in kaart te brengen en te ontvlechten in bouwstenen die geoutsourcet kunnen worden. De slagkracht van een onderne
De auteurs constateren dat architectuur tijdens de realisatie onvoldoende wordt nageleefd. Om hier verandering in te brengen poneren zij een aantal stellingen. Het gaat bij architecturen niet om mooie papieren ontwerpen, het gaat om de realisatie erv
Communiceren over architectuur is lastig. Hoewel raamwerken hier een oplossing voor bieden, toont het geheel van beschikbare raamwerken een woud aan termen en schijnbare tegenstrijdigheden. De auteurs presenteren een aantal basisdimensies. De archite


Overige artikelen

De reactie op de economische neergang is een stop op bijna alle nieuwe it-bestedingen. Sommige redenen hiervoor zijn welbekend. It heeft een slechte naam, door de combinatie van het sterk overdreven Jaar 2000-probleem en de dot-comcrash. Als gevolg h
Het is recessie en er heerst werkloosheid. Vooral ook in de informatie- en it-sector. Daar zien we minder personeelsadvertenties, en veel werklozen bieden zich aan. Wat opvalt, is dat men vaak eigen namen voor beroepen en competenties verzint.
Logische gegevensintegratie bij enterprise application integration kan zeer complex zijn, vooral als er transacties moeten worden ondersteund. De auteur definieert ontwerpcriteria. Dit artikel is gebaseerd op afstudeerwerk van Morris Swertz bij de Ri
Voor simulatie van samenwerkende organisaties is modellering nodig van bedrijfsprocessen maar ook van autonoom gedrag. De auteurs beschrijven een case waarin vervoerders, groothandels, een assembleur, dealers en afnemers een dynamisch netwerk vormen.
De vergelijking tussen bouw- en ict-projecten gaat op veel punten mank. In de bouw kan je bijvoorbeeld uitrekenen dat een muur van 410. 000 bakstenen zo'n 300 metseluren kost. Wordt de muur twee keer zo groot, dan heb je het dubbele nodig. In de info
In de praktijk wordt door niet-juristen de aanschaf van een softwarepakket veelal aangeduid als 'het kopen van software'. Binnen het Nederlandse rechtstelsel is dit strikt genomen niet juist. De term 'koop' is door de wetgever gereserveerd voor bepaa
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-