Jaaroverzicht 2004

12-2004
E-commerce - klik om deze uitgave te bekijken
Verschillende kanalen, verschillende media, verschillende inhoud. Hoe structureer je de communicatie met steeds zelfstandiger en zelfbewustere klanten? Modellen en tools voor een onderbouwde aanpak en webservices als ondersteuning van aangeboden producten. Met praktijkervaringen van Vodafone en Travel-Net.
11-2004
Architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
Een selectie uit 22 ingezonden casussen over architectuur in de praktijk. Lessen en winst die te behalen valt aan de vooravond van het Landelijk Architectuur Congres 2004. Er blijkt een standaardaanpak te zijn om zakelijke eisen te vertalen naar architectuur. Dat is winst. Wat de uiteindelijke winst voor de organisatie echter is, blijkt nog altijd moeilijk vast te stellen.

Focus: beheer
Voor financieel directeuren is de it-portfolio een van de productiefactoren. Zij grijpen naar methoden uit de financiële wereld voor het beheer van it. Om de vaak zeer omvangrijke en onoverzichtelijke portfolio's van applicaties, services en software-ontwikkelingsprojecten en de risico's die hier aan vast zitten transparant te krijgen, om it te beheren op basis van feiten, en meer grip te krijgen op de ontwikkeling van it.
10-2004
E-learning - klik om deze uitgave te bekijken
Het hoger onderwijs staat voor een ingrijpend herontwerp van leerprocessen. Elektronische bouwstenen, leerobjecten moeten worden ontwikkeld en beheerd. Verder zijn er standaards nodig voor elektronische leeromgevingen. Nieuwe onderwijsbehoeften en e-learning.
09-2004
Gedwongen innovatie - klik om deze uitgave te bekijken
Voor veel bedrijven is noodzakelijke it-vernieuwing als naderend onweer: vervelend maar onafwendbaar. Legacysystemen die zich verzetten tegen noodzakelijke wijzigingen en evolutie, leveranciers die ondersteuning stopzetten, kiezen tussen nieuwe technologische oplossingen, het opstellen van een enterprise-architectuur: vaak is de noodzakelijke innovatie moeizaam.
08-2004
Utility computing - klik om deze uitgave te bekijken
Het toekomstbeeld van it waarin betaald wordt naar gebruik, is omstreden. Terwijl outsourcing door velen als duurzame trend wordt gezien, leidt utility computing tot verhitte discussies. Biedt it nog strategisch voordeel of is het een nutsvoorziening geworden zoals water? Meer dan 95% is standaard. In dit themanummer stof tot nadenken over dit toekomstscenario voor de it.
06-2004
Open source - klik om deze uitgave te bekijken
Grootschalige toepassing van open source laat in Nederland en België nog op zich wachten. Waarom? Ondersteuning is vaak verrassend goed geregeld. Over de waardeketen voor open-source, risico's voor het gebruik, en meer.

Bij de AG-rapportenservice en in de AG-winkel vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Artchitectuurnummer
Ga naar Publiceren in Informatie voor een oproep voor artikelen voor het architectuurnummer in november.
05-2004
Informatiebeveiliging - klik om deze uitgave te bekijken
Hoewel veiligheid hoog op allerlei agenda's staat, blijkt bij veel organisaties de informatie onvoldoende beschermd. Vooral als er ad hoc draadloze netwerken zijn geïnstalleerd. Een betere beveiliging begint bij betere kennis.

In de AG-winkel en bij de AG-rapportenservice vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Artchitectuurnummer
Ga naar Publiceren in Informatie voor een oproep voor artikelen voor het architectuurnummer in november.
04-2004
Business alignment - klik om deze uitgave te bekijken
Afstemming tussen bedrijfsvoering en ict is slechts beperkt te ondervangen met een enterprise-architectuur. De dynamiek van de voortdurende verandering vraagt andere, meetbare manieren van alignment.

Focus: Outsourcing
Outsourcing aan de klantkant. De klassieke businesscase, inrichting, soorten uitbestedingsrelaties en juridische zaken. En: de outsourcingsmarkt ingedeeld naar culturele factoren.

Meer literatuur over dit onderwerp vindt u bij de AG-rapportenservice en in de AG-winkel.
03-2004
It-governance - klik om deze uitgave te bekijken
Sterk en verantwoordeiljk ondernemingsbestuur à la Tabaksblat betekent ook sterk en verantwoordelijk bestuur van de it. In Gartners toptien cio-managementprioriteiten voor 2003 staat 'it-governance verbeteren' voor het eerst gerangschikt, en wel op de derde plaats. De snelle opmars van een nieuw begrip. De vraag is hoe deze prioriteit pragmatisch kan worden toegepast in een concrete omgeving.
02-2004
Software-engineering - klik om deze uitgave te bekijken
Nederland heeft eigen onderzoek naar software-engineering broodnodig, stelden vooraanstaande wetenschappers uit dit veld onlangs in Automatisering Gids. In dit thema voorbeelden van dat onderzoek in het kader van het Jacquard-programma. Onderzoek dat van vitaal belang wordt geacht voor de kenniseconomie. Met als onderzoeksthema's: architectuur, configuratiebeheer, alignment, en kwantificering van kwaliteit. Oordeel zelf.

Focus: overheid
Wat betekenen de plannen van het Nederlandse kabinet Balkenende II voor het gebruik van ict? En waarom doen de Belgen het beter?
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-