Artikeloverzicht februari 2005

It-auditing

Thema: It-auditing
It-auditing is een vakgebied in beweging. Met externe factoren als voldoen aan Sarbanes-Oxley, Tabaksblat et cetera. Technische factoren als standaardisatie. XBRL en agents. Afbekening van verschillende typen audits. En de veranderende rol van de auditor in de organisatie.


Thema artikelen

Door een groeiend aantal regels en voorschriften is het oordeel van de auditor steeds vaker verplicht. Zijn inzicht is in toenemende mate van belang bij 'in-control'- en 'compliance'vraagstukken. Aan het oordeel van de it-auditor dat - toegegeven - m
It-auditors bewegen zich op twee dynamische vakgebieden, informatietechnologie en auditing. De mindsets ervan haaks op elkaar staan. It gaat uit van 'begin met technologie, eindig met vertrouwen', het uitgangspunt van auditing is 'vertrouwen is goed,
Het aantal standaarden waar bedrijven aan moeten voldoen neemt toe. Ook de omvang van digitale gegevensbestanden en processen neemt toe. Hiermee groeit de behoefte aan zekerheid over een juiste procesgang. Met mobiele agents kan een organisatie snell
Operational auditors beoordelen de beheersing van de bedrijfsvoering. Met de inzet van operational auditors richten auditdiensten zich steeds vaker op de beheersing van de bedrijfsvoering. Omdat bedrijfsvoering zonder it tegenwoordig ondenkbaar is, z
De competenties van een it-auditor worden steeds meer gevraagd op de arbeidsmarkt. Een vlugge blik op de vacatures in kranten en op het internet verraadt al snel dat heel wat bedrijven op zoek zijn naar competente it-auditors. Er zijn heel wat oorzak
De eXtensible Business Reporting Language moet de standaard worden voor digitale verslaglegging, met een eenduidige datadefinitie en taxonomie n. Auditors zijn intensief betrokken bij de ontwikkeling hiervan. Veel ondernemingen stellen tegenwoordig n
Nederlandse en Belgische bedrijven met Amerikaanse beursnoteringen of moedermaatschappijen moeten hun interne processen beschrijven en hoe zij deze beheersen, om te voldoen aan de nieuwe Sarbanes-Oxley-wetgeving. Op het eerste gezicht levert dit veel
It-audits richten zich op de geautomatiseerde productie, administratie en informatie communicatie. De auteurs beschouwen de praktijk en houden een pleidooi voor verbreding van het auditobject. Hiertoe moeten it-, operationele en financi le audit int


Overige artikelen

Reisbureaus worstelen met internet Groot overschot aan chips Weinig zicht Justitie op omvang cybercrime Abonnees van Informatie kunnen inloggen voor de url's van de korte berichten. .
De aansluiting tussen processen en systemen leidt tot communicatieproblemen tussen procesontwerpers en systeemontwerpers. Onderzoek hiernaar leidde tot bouwbare procesmodellen met een aantal ontwerpprincipes. De aansluiting van processen op systemen
Volgens onderzoek wordt 52% van alle internetbestellingen voortijdig afgebroken. Door webservergegevens te ontleden, bestudeerde de auteur het sitebezoek. Webmining is een vrij nieuw onderzoeksgebied, de eerste vermelding ervan wordt toegeschreven aa
In Nederland krijgen steeds meer mensen breedband internet. Niet alleen op het werk, maar ook thuis en in toenemende mate mobiel, komen nu snel grotere bandbreedtes beschikbaar. Zelfs in hotels, caf s en wachtruimtes is een internettende voorbijgange
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-