Artikeloverzicht november 2005

Service-oriented architectuur

Thema: Service-oriented architectuur
Een soa is eigenlijk een generalisatie van de internetarchitectuur. Het is misschien de ingrijpende verandering in de it. Of misschien toch niet. In dit themadeel komen alle aspecten van de serviceoriëntatie aan de orde. Met twee casussen en uitgebreide analyse.


Thema artikelen

De auteurs geven een definitie van services en gaan in op de rollen in een soa, webservices en de daarvoor gebruikte standaarden, e-business en beveiliging. Een service-oriented architecture (soa) beschrijft de samenwerking tussen applicaties door mi
Soa heeft veel kenmerken van een hype, het gonst in de it-wereld van XML en webservices. Cio's gaan op werkbezoek bij hun collega's in de VS om de meest recente it-ervaringen uit te wisselen en komen nog wel eens terug met het ongemakkelijke gevoel d
Soa's worden steeds meer toegepast, maar zijn niet altijd zinvol of rendabel. De auteurs inventariseren de factoren die van invloed zijn op het nut en de haalbaarheid van een nieuw te implementeren soa en tonen hoe daarmee een gedegen business case k
Wanneer het gaat over service-oriented architecture, gaat het vaak over de technologie. Er wordt echter wel degelijk ook gesproken over de voordelen van soa voor de business. De auteurs gaan een stapje verder en stellen dat soa altijd vanuit de busin
ING Card heeft voor zijn klantenadministratie een applicatie gebouwd die het mogelijk maakt op een eenvoudige manier websites te laten aansluiten, productwijzigingen in te voeren en de regelgeving ten behoeve van kredietrisico's te beheren. De auteur
De elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven stelt gemeenten voor een serieuze uitdaging. De auteurs beschrijven de samenwerking tussen enkele gemeenten in Twente die gezamenlijk de ontwikkeling van deze elektronische dienstverlening wil


Overige artikelen

Wanneer informatie doelbewust wordt gemanipuleerd door lieden met kwade bedoelingen, is forensisch onderzoek vereist. De auteur legt uit wat forensisch ict-onderzoek is, welke sporen er te vinden zijn, hoe een onderzoeksteam te werk gaat en welke uit
Secure coding (of in goed Nederlands: veilig programmeren) is het op zodanige wijze programmeren van software dat geen exploitatiekwetsbaarheden aanwezig zijn. Secure coding heeft niets te maken met de functionele werking van de applicatie, maar is u
De dreiging van hightech crime en cybercrime wordt steeds groter en er komen steeds weer nieuwe vormen van zulke misdaden bij. Organisaties moeten zich hiertegen wapenen met organisatorische en technische maatregelen. Misdaden verricht met of tegen i
Omdat inbreken op computers via e-mail steeds lastiger wordt, proberen hackers het tegenwoordig meer en meer via het web door middel van zogenaamde SQL injection attacks. De auteur laat zien hoe eenvoudig dergelijke aanvallen uit te voeren zijn.
Cybercrimeaanvallen zijn schadelijk voor de continu teit van organisaties. Onderzoek laat zien dat organisaties niet altijd even goed voorbereid zijn op dergelijke aanvallen. Verbeteringen in technische n organisatorische maatregelen zijn van belang,
Wormen en virussen richten veel schade aan en de kosten daarvan lopen in de miljarden. De auteur beschrijft hoe wormen en virussen werken, wat de kenmerken zijn en gaat in op bestrijdingsmethoden. De gemiddelde levensduur van een onbeschermde Windows
De laatste tien jaar is er veel veranderd op het gebied van het onderzoek naar robotica. De auteur beschrijft de veranderingen in de ontwikkeling van robots en schetst de huidige stand van zaken. Robots hebben niet alleen altijd al tot de verbeelding
Ten behoeve van de verbetering van opsporingsprocessen en een nieuw te realiseren registratie- en opsporingssysteem is voor de Nederlandse politie het Basaal Recherche, Analyse INformatie Systeem Brains ontwikkeld. De auteur schetst het ontwikkeling
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-