Artikeloverzicht november 2006

Wendbare organisaties

Thema: Wendbare organisaties Paradox
Soa zorgt voor flexibiliteit, maar is tegelijkertijd inherent complex. In dit thema gaan auteurs in op mogelijkheden om die paradox op te lossen. De architectuur van de wendbare organisatie.


Thema artikelen

Voor organisaties van nu is wendbaarheid een vereiste. Architectuur is h t houvast om die wendbaarheid structureel aan te pakken. Zo kan architectuur worden gebruikt om de wendbaarheid van de organisatie te bepalen en om versneld innovatiemogelijkhed
Service-oriented architecture (soa) wordt als panacee beschouwd voor het verbeteren van de wendbaarheid van organisatie. De implementatie ervan is echter niet zo eenvoudig. De auteurs gaan in op n belangrijke randvoorwaarde voor wendbaarheid: het in
De auteurs introduceren een raamwerk voor het eenduidig beschrijven van diensten en formuleren zo criteria voor methoden voor semantic webservices. Daarmee kan worden bepaald in welke mate methoden voor semantic webservices geschikt zijn voor het daa
Model Driven Architecture (MDA) belooft de nieuwe aanpak te worden voor softwareontwikkeling. Hierbij kan de vraag worden gesteld hoe MDA bijdraagt aan de wendbaarheid van een organisatie. De auteur gaat in op de voorwaarden voor wendbaarheid van een
Flexibiliteit en wendbaarheid zijn belangrijke aspecten in de organisaties van vandaag, flexibiliteit en wendbaarheid voor het inspelen op nieuwe kansen, veranderde wetgeving of dreigende nieuwkomers op de markt. Het is geen nieuw thema, maar wel een


Overige artikelen

Complexiteit van de applicatiearchitectuur is een hot issue. In het verleden werd vooral gesproken over het probleem, 'het opruimen van legacy', terwijl tegenwoordig een sprong vooruit wordt gemaakt richting de oplossing: service-oriented architectur
Wat is ervoor nodig om een dertien jaar oude, in Japan ontwikkelde programmeertaal die in vergetelheid dreigt te geraken, in korte tijd te laten uitgroeien tot een wereldwijde hype? Het antwoord: een framework waarmee webapplicaties ongekend snel kun
Een land als India staat al jaren met goede naam en faam bekend als een land waar it'ers hun ontwikkelwerk kunnen uitbesteden. De auteurs onderzoeken de mogelijkheden voor testwerk en zien goede kansen. Het uitbesteden van ontwikkelactiviteiten naar
Vrijwel niemand realiseert zich het echt, maar het laatste decennium is onze wereld totaal veranderd. Tien jaar geleden was het netwerk voor mobiele telefonie nog analoog. Het was een gesleep met grote apparaten, en wie 's avonds een keer vergat die
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-