Jaargang 2008

12-2008
50 jaar Informatie - klik om deze uitgave te bekijken
50 jaar Informatie
De bewering dat informatietechnologie de afgelopen vijftig jaar een onvoorstelbare ontwikkeling heeft doorgemaakt is bijna een cliché. Toch, wie in dit nummer over de geschiedenis van de IT in de afgelopen decennia leest, ontkomt er niet aan: in de digitale wereld gaat alles wel heel snel.
11-2008
Architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
Architectuur, hoe staat het ermee?
De community heeft grote stappen gezet, maar de eisen aan de architectuur zijn misschien nog wel meer toegenomen. Businesscase, veranderingsmanagement, politieke besluitvorming. Maar laat je niet gek maken, je hoeft het niet allemaal alleen te doen.
10-2008
Outsourcing - klik om deze uitgave te bekijken
Outsourcing, een kwestie van goede regie
Outsourcing is nog geen onverdeeld succes. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, maar in zijn algemeenheid geldt dat het aansturen van een externe IT-toeleverancier in de praktijk lastiger is gebleken dan menigeen had gehoopt. Toch blijft het uitbesteden van IT ook de komende jaren een dominante ontwikkeling. In dit nummer schetst een aantal auteurs de belangrijkste ontwikkelingen.
09-2008
IT-onderwijs - klik om deze uitgave te bekijken
De breinpositie van IT
Het gaat niet goed met het IT-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. De instroom van nieuwe studenten stagneert al jaren en dat is een zorgelijke ontwikkeling. In dit themanummer geven verschillende auteurs hun visie op wat er gaande is rond het bijbrengen van IT-vaardigheden, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs.
08-2008
Virtualisatie - klik om deze uitgave te bekijken
Virtualisatie is blijvend
Virtualisatie is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de IT-wereld. Iedereen praat er weliswaar over maar in de praktijk wordt het nog maar mondjesmaat toegepast. Vaak op kleine schaal, min of meer als proefproject. Toch is men ervan overtuigd dat virtualisatie een blijvertje is. Wat is de toegevoegde waarde van deze technologie, hoe ziet de toekomst van virtualisatie eruit en als men al een opvatting over dit fenomeen heeft, klopt die dan met de werkelijkheid?
06-2008
e-Overheid - klik om deze uitgave te bekijken
Van droom tot werkelijkheid
De droom van een overheid die er is ten behoeve van dienstverlening aan ons allemaal, lijkt ver weg. En hoewel dat met de komst van het digitale tijdperk niet veel beter is geworden, gloort er licht aan het einde van de tunnel. In dit themanummer laten verschillende auteurs die betrokken zijn bij het implementeren van e-overheid zien op welke wijze de digitale overheid werkelijkheid kan worden.
05-2008
Webtechnologie - klik om deze uitgave te bekijken
Nieuwe webtechnologieën
Nieuwe webtechnologieën veranderen het internet elke dag en bieden gebruikers steeds nieuwe mogelijkheden. Zo lijkt wikitechnologie een goed uitgangspunt om het semantische web praktisch toepasbaar te maken. Het Multi Level Trust Model geeft de leverancier van online diensten en producten een beeld van wie zijn klanten zijn en wie hij kan vertrouwen. En RSS overbrugt de kloof tussen lezer en schrijver.
04-2008
Service-oriented architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
SOA
Service-oriented architecture is mateloos populair: iedereen praat erover en iedereen wil het hebben. Om te kunnen bepalen hoe nuttig een SOA echt is voor een organisatie, gaan we terug naar de basis en bekijken we wat een SOA nu eigenlijk is. Daarnaast bieden we onder meer verdieping in het interoperability framework, een inleiding in de grafische notatie BPMN en een nadere kijk op tools voor enterprisearchitectuur.
03-2008
Regulering - klik om deze uitgave te bekijken
Regulering
De Sarbanes-Oxley-wet (SOx) van 2002 en het Basel II-akkoord stellen organisaties voor veel nieuwe uitdagingen. In het bijzonder Sectie 404 van SOx verplicht directieleden terug te keren naar de basisprincipes van goed economisch beheer. De kosten hiervan zijn hoog. Daarom aandacht voor manieren om de kosten van compliance te verlagen. Daarnaast staan we in dit themanummer stil bij het beheer van kredietrisico, operationeel risico en marktrisico door financiële instellingen, en beschrijven we een methodologie om SOx 404-controletesten routinematig te kunnen afhandelen.
02-2008
IT-Strategie - klik om deze uitgave te bekijken
IT-Strategie
Dit themanummer staat in het teken van IT-strategie en IT-governance. We geven inzicht in oplossingen voor vraagstukken betreffende alignment, schetsen een tweesporenbeleid van IT-infrastructuur en IT-innovatie en wijzen op nieuwe kerncompetenties. Let ook op de interessante case van InterfaceFLOR over duurzaam ondernemen en de rol dit IT daarbij kan spelen.
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-