Artikeloverzicht februari 2008

IT-Strategie

Thema: IT-Strategie IT-Strategie
Dit themanummer staat in het teken van IT-strategie en IT-governance. We geven inzicht in oplossingen voor vraagstukken betreffende alignment, schetsen een tweesporenbeleid van IT-infrastructuur en IT-innovatie en wijzen op nieuwe kerncompetenties. Let ook op de interessante case van InterfaceFLOR over duurzaam ondernemen en de rol dit IT daarbij kan spelen.


Thema artikelen

Welke consequenties heeft de veranderende rol van de ICT-functie voor de (ICT-)strategievorming? Om deze vraag te beantwoorden kijkt de auteur naar de rol die ICT in een onder-neming speelt en welke kerncompetenties een organisatie in huis hoort te h
Om IT-projecten met succes uit te voeren is het van belang de gehele IT-keten, van businessstrategie tot operationele IT-processen, te beheersen. IT-governance-frameworks zoals CobiT en het 9-vlaksmodel kunnen hierbij helpen. Als IT-projecten mislukk
Veel bedrijven hebben tegenwoordig een visie op duurzaam ondernemen. Om die visie te kunnen realiseren moet deze worden verankerd in de bedrijfsprocessen, ook in secundaire processen als IT. In deze casestudy een voorbeeld van hoe dit in de praktijk
Wanneer de businessstrategie verandert, is het bijzonder lastig de ICT-strategie die verandering te laten volgen. Om dit vraagstuk van alignment tussen business en ICT op te lossen pleit de auteur voor het ontwikkelen van een ICT-strategie langs twee
Dit themanummer over actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-strategie en IT-governance geeft inzicht in oplossingen voor vraagstukken betreffende de rol van alignment, waarbij de veranderende rol van IT in de organisatie centraal staat.


Overige artikelen

In het kader van de aanpak van illegaal vuurwerk door de overheid is een pilot opgezet voor het uitwisselen van bestuurlijke en strafrechtelijke gegevens over illegaal vuurwerk door verschillende overheidsinstanties. Hieruit zijn belangrijke lessen t
Met de Free Viewpoint Video-technologie is het mogelijk statische camerastandpunten te interpoleren tot geloofwaardige samengevoegde beelden. Hiervoor zijn veel complexe berekeningen nodig. Een oplossing voor het versnellen van deze berekeningen is h
Open-source hardware is alle hardware die op dezelfde manier is ontworpen als open-source software. Dit betekent dat alle informatie die nodig is om de hardware te begrijpen, aan te passen of opnieuw te bouwen, open en vrij beschikbaar is. Net als de
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-