Artikeloverzicht november 2008

Architectuur

Thema: Architectuur Architectuur, hoe staat het ermee?
De community heeft grote stappen gezet, maar de eisen aan de architectuur zijn misschien nog wel meer toegenomen. Businesscase, veranderingsmanagement, politieke besluitvorming. Maar laat je niet gek maken, je hoeft het niet allemaal alleen te doen.


Thema artikelen

Scenariodenken helpt de architect die streeft naar een toekomstvaste architectuur, zich ook alternatieve toekomsten voor te stellen. De auteurs beschrijven vijf concrete toepassingen van scenariodenken voor de enterprisearchitect. Eerstejaarsstudente
In Enschede lopen veel ICT-projecten om de dienstverlening aan burgers en ondernemers te verbeteren. Om meer samenhang tussen de projecten te cre ren en meer structuur aan te brengen is ervoor gekozen te gaan werken onder architectuur. De auteur zet
Naar aanleiding van de huidige discussie over de aanpak van de ontwikkeling en de scope van NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), beschrijven de auteurs de federatiearchitectuur. Ze formuleren een aantal principes voor het ontwikkelen
Bij ABN AMRO wordt al ruim tien jaar aan en onder architectuur gewerkt. Hierdoor heeft architectuur daar een hoog volwassenheidsniveau met een hoge acceptatiegraad bereikt. De auteur gaat in op de historie van architectuur bij ABN AMRO en de wijze wa
De in vele raamwerken en methoden voor enterprisearchitectuur voorgeschreven aanpak is in de praktijk niet toereikend om een verandering met succes vorm te geven en te begeleiden. Architectuur kan meer waarde cre ren door minder nadruk te leggen op d
In een bedrijf vormen architecturale ontwerpen vaak een discussiepunt. Iedereen verdedigt zijn standpunt en zijn gelijk, maar niemand levert daarvoor een objectief bewijs. Het hoeft geen betoog dat dit soort meningsverschillen de productiviteit van e
Vroeger was het voor een architect genoeg om een blauwdruk te maken. . . dat waren nog eens tijden! Nu is het anders: businesscase, veranderingsmanagement, politieke besluitvorming, ERP-pakketten, het komt allemaal op het bordje van de architect.


Overige artikelen

In het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit is minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings een jaar geleden gestart met de eerste stappen voor de ontwikkeling van een systeem voor kilometerbeprijzing (KMP). Dat systeem moet in 2011 voor zw
Vorig jaar is een nieuwe versie verschenen van de twee bekende en veel gebruikte internationale raamwerken ITIL en COBIT. De auteurs onderzoeken de gelijkenissen en verschilpunten tussen de beide raamwerken en kijken daarbij naar de evolutie, de defi
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-