Jaargang 2010

11-2010
Architectuur - klik om deze uitgave te bekijken
Architectuur en visie
Visie, het langetermijnperspectief van een organisatie: elke organisatie heeft er een. Dat lijkt op zich eenvoudig, maar de realiteit toont aan dat het vormen van een eenduidige visie in een organisatie en meer nog het efficiënt en effectief realiseren ervan, een complexe aangelegenheid is. Architectuur is een noodzakelijk middel om dit soort complexe aangelegenheden beheersbaar te maken en te houden. Ondertussen zijn de meeste organisaties zich daarvan bewust en zijn architectuuractiviteiten in volle ontwikkeling en uitvoering. Dikwijls rijst hierbij nog de vraag wat dit dan allemaal echt concreet opbrengt voor de organisatie.
10-2010
Collaboration - klik om deze uitgave te bekijken
Collaboration
Samenwerken is zo oud als de mensheid. ‘Digitaal samenwerken’, aangeduid als ‘collaboration’, is uiteraard van recentere datum. En mind you, het gaat om meer dan ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Collaboration kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben.
09-2010
Standaarden - klik om deze uitgave te bekijken
Standaarden – welke wel en welke niet?
Het duurt doorgaans jaren voor duidelijk is welke standaard blijft bestaan en welke er verdwijnt. Het blijft dus een kwestie van weloverwogen kiezen. Welke volgt men en welke niet?
08-2010
Legale kaders in cyberspace - klik om deze uitgave te bekijken
Legale kaders in cyberspace
IT-projecten zijn weerbarstig en dat geldt ook voor contracten die rond een IT-project worden afgesloten. Goed bij de les blijven is daarom belangrijk. Temeer omdat regelgeving onvermijdelijk achterloopt bij de praktijk van de IT.
06-2010
Metadata - klik om deze uitgave te bekijken
Datamodel op orde
Bedrijven die zichzelf respecteren, hebben hun metadata op orde. Metadata vormen immers het hart van de onderneming. Het zijn de kernentiteiten van een onderneming, het DNA zo u wilt. Wie daar onzorgvuldig mee omgaat, komt in de problemen. In dit themanummer een aanzet tot het op orde brengen van uw datamodel plus een aantal voorbeelden vanuit de praktijk.
12-2010
Devices on the go - klik om deze uitgave te bekijken
Devices on the go
Werken is steeds meer een kwestie van 'op elke denkbare plek over alle gewenste informatie beschikken'. Draadloos in verbinding staan met alles en iedereen. Menigeen is tegenwoordig dagelijks met tomtom, mobieltje en iPhone op pad. In dit nummer een overzicht van de stand van zaken en een vooruitblik op nieuwe ontwikkelingen.
05-2010
Software legacy - klik om deze uitgave te bekijken
Softwarearcheologie
Hoe om te gaan met legacy? Als het mainframe op termijn verdwijnt, is een exitstrategie aan te raden. Jaarlijks zetten tientallen bedrijven hun mainframeapplicaties over naar modernere omgevingen. Tegelijkertijd ziet IBM het aantal klanten voor het ‘oude ijzer’ al jaren gestaag groeien. Het antwoord op de vraag wat de juiste strategie in deze is, is lastig te geven. Softwarearcheologie kan wel helpen.
04-2010
Succes- en faalfactoren bij IT-projecten - klik om deze uitgave te bekijken
Succes ... of falen?
IT-projecten scoren doorgaans niet hoog op de succesladder. Over de vraag welke factoren ‘succes bepalen’ of ‘mislukken veroorzaken’ zijn boeken vol geschreven, zonder dat dit tot een aanwijsbare verbetering van resultaten heeft geleid. Kennelijk bestaat de 'silver bullet' voor dit vraagstuk niet.
03-2010
Groene IT / mvo - klik om deze uitgave te bekijken
Duurzaamheid is blijvend
Groene IT en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) krijgen een steeds steviger positie in de IT-wereld. De aanvankelijke scepsis dat het alleen maar om lippendienst aan duurzaamheid zou gaan, wordt in de praktijk gelogenstraft. Overheden spreken doelstellingen af, bedrijven maken serieus werk van mvo, en wie heldere richtlijnen wil, kan te rade gaan bij de ISO 26000-norm.
02-2010
Trends - klik om deze uitgave te bekijken
Trends voor 2010
Virtualisatie en cloud computing zullen in 2010 de IT-agenda domineren. Maar er zijn meer ontwikkelingen van belang. Bedrijven zullen aandacht moeten besteden aan de transparantie van hun bedrijfsvoering. In het verlengde van die ontwikkeling zal BPMM (Business Process Maturity Model) regelmatig aan de orde zijn. Het begint uiteraard allemaal met de afstemming tussen business en IT. En tot slot, bij dit alles kan een digitale herbezinning geen kwaad. Want is alle informatie wel zo makkelijk vindbaar?
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-