Quint: 'Benchmarken kun je zelf'

Quint Wellington Redwood gaat z'n klanten in staat stellen de prestaties van hun IT-organisatie zelf doorlopend te vergelijken met die van een referentiegroep. Het IT-governance adviesbureau heeft daartoe een zogeheten benchmarking-tool online gezet.

Quint verwacht behalve van grote organisaties ook klandizie van IT-dienstverleners die de tool kunnen gebruiken om hun dienstverlening bij klanten te evalueren. Tot dusverre konden klanten zich door consultants van Quint laten benchmarken, maar zelf benchmarken is goedkoper, sneller en daardoor ook frequenter uitvoerbaar.

"Bij het vaststellen van IT-budgetten wordt vaak uitgegaan van businessplannen, outsourcinginitiatieven, organisatieverbeteringen, innovaties en dergelijke. Daarbij blijken organisaties beperkt in staat hun beoogde resultaten te monitoren, wat er toe kan leiden dat grote investeringen worden gedaan, op basis van projectplannen en business-cases die besparingen beloven. Vervolgens blijkt het lastig te verifiëren of de beloofde besparingen worden gerealiseerd en of de uitkomsten enigszins marktconform zijn" legt principal consultant Reinout Dotinga van Quint uit.

Kwalitatieve verschuiving

Volgens Dotinga verbetert een laagdrempeliger en frequenter gebruik de doelmatigheid van benchmarking, onder meer doordat het een verschuiving mogelijk maakt in de vraag die de klant zich stelt: "Nu zijn de benchmarks meestal gericht op een kwantitatieve beoordeling: 'krijg ik waar voor mijn geld?'. Maar als klanten zich fijnmaziger met hun 'peers' gaan vergelijken, krijgen ze ook meer zicht op de effectiviteit van hun ondersteuning."

Typische referentie-parameters (KPI) waarnaar bij IT-benchmarking wordt gekeken zijn onder meer: het aantal werkplekken per fte, het aantal change requests per applicatie, aantallen servers, response- en oplossingstijden en eindgebruikertevredenheid. Naast deze IT-parameters zullen op termijn ook meer KPI's worden opgenomen die het effect van IT op de business reflecteren.

Database groeit door gebruik

Omdat de KPI's van abonnees van de online tool (na revisie door de consultants van Quint) uiteindelijk ook weer in de database zullen belanden, verwacht Dotinga dat de referentiedatabase de komende jaren snel verder zal groeien. Op dit moment bevat de benchmarking-database van Quint gegevens van 47 organisaties, die tezamen een dwarsdoorsnede van de economie vormen.

De online tool, die de naam eQuivalent meekreeg, werd gedurende een half jaar getest in de adviespraktijk van Quint. Op de vraag of Quint haar eigen business niet ondermijnt met deze 'zelfscan' reageert Dotinga laconiek: "We zitten niet in de business van 'mensen wegzetten' maar in het 'in control' brengen van klanten. Als we dat ooit met twee man kunnen, dan doen we het met twee man".

Een abonnement dat recht geeft op gebruik van data in alle 16 kavels gaat bedrijven 26.500 euro per jaar kosten. IT-leveranciers die de tool willen inzetten voor evaluatie van hun prestatie bij klanten wordt per klant een extra bijdrage in rekening gebracht.

Gegevens over 16 kavels

De benchmarking-database van Quint bevat gemiddelde prestatiegegevens over 16 'kavels':

• Application Development
• Application Maintenance
• Client Front End
• Database Management
• Datacenter Housing
• Functional Application Maintenance
• Governance
• Middleware Management
• Network Management
• Office Back-End
• Printing Services
• Server Management
• Service Desk
• Storage Management
• Technical Application Maintenance
• Telephony Door: Rolf ZaalBookmark and Share

Geef uw mening Er zijn nog geen stemmen uitgebracht
 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-