Nieuwsarchief

Provincie Zeeland heeft samen met het Zeeuws Archief een pilot doorlopen waarbij archiefinformatie werd ingevoerd en opgezocht in een e-depot. De resultaten daarvan zijn onlangs bekendgemaakt. De organisatie spreekt van een succes.
Beroepsvereniging itSMF Nederland heeft zichzelf opgeheven. Het besluit daartoe is woensdagavond op de ledenvergadering met unanieme instemming genomen.
Erbijnstilstaan is behoorlijk eng: het Amerikaanse leger coördineert de operationele taken rond zijn kernwapenarsenaal met een IBM Series/1 Computer die zijn gegevens opslaat op floppy disks. En dan wel de variant van 8 inch.
Judith Sargentini van GroenLinks heeft in het Europarlement een amendement ingediend dat aandringt op beperking van de werkingsduur en snelle herziening van Privacy Shield.
De digitale uitdaging van gemeenten is veelomvattend en heeft bovendien reële gevolgen voor de levens van mensen. Jouw Gemeente Mijn Gemeente moet de IT'ers van de lokale overheden een platform bieden voor ideeën- en kennisuitwisseling.
De Zweedse overheid heeft dit weekend een crisisberaad gehouden over een aantal gevallen van mogelijke sabotage waarbij telecommunicatiemasten onklaar zijn gemaakt en een grote computerstoring waardoor het luchtverkeer in heel het land plat lag.
Gemeenten ondervinden problemen met archiveren van informatie die op verouderde wijze is opgeslagen, zoals op floppy’s, tapes en cd-roms. Informatie uit het verleden is daardoor moeilijk vindbaar, niet doorzoekbaar en soms geheel ontoegankelijk.
Stemmen via een stemcomputer brengt nog te veel risico’s met zich mee. Dat schrijft de VNG in een reactie op het initiatiefvoorstel ‘Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen’.
De Tweede Kamer geeft de minister extra bevoegdheden om de gewijzigde wet Netneutraliteit in de praktijk strenger te maken.
KPN heeft voor het eerst end-to-end quantum key distribution (QKD) toegepast in het netwerk tussen zijn datacenters in Den Haag en Rotterdam.

 
Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V. Evenementen van SAI, NGI en AG IT B.V.
De volledige agenda
 
 
A+ / A-